Bo Landin möter ett Island som blir allt grönare

Bo Landin: Expedition istid. Del 2. Ola Eliasson, Jens Jansson och Bo Landin i lavagrotta på Island. Foto: Scandinature/TV4

Island ligger mitt i Atlanten. Det ligger också mitt i det klimatmaskineri som styr väder och klimat på en stor del av norra halvklotet. Precis som på Grönland smälter Islands glaciärer i snabb takt. Troligen kommer merparten av alla glaciärer att vara borta inom detta århundrade.

I det varmare klimatet accelererar också de biologiska förändringarna på Island. På höglandets hedar breder allt mer skog ut sig, och det finns de som menar att Island kommer att vara ett framtida skogbrukarland. Forskare som Bo Landin träffar på Island pekar på att man redan nu ser de biologiska förändringarna. Men helt klart är att det råder delade meningar om det är bra eller dåligt för Island att landskapet förändras.

Landin intervjuar islänningar som berättar att de som folk är vana vid stora förändringar till följd av vulkanutbrott och jordbävningar. Att klimatet nu blir en faktor spelar mindre roll, man har lärt sig leva med förändringarna.

Landin menar också att det finns en ökande kunskap om klimateffekterna, men är rädd att människorna inte orkar tänka på vad effekterna av en stigande havsyta skulle innebära för människor världen över.

Del 2 av 3. Torsdag den 20 mars på TV4 Bo Landin: Expedition istid

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *