Östersjöns största sjökatastrof – SVT1

General von Steuben är ett av de tre fartygen som vårvintern 1945 sänktes av sovjetiska ubåtar och 20 000 civila människor, kvinnor och barn, följde med ner i djupet. Det är tagna Vrakletare som undersöker de tre fartygen och ögonvittnen som överlevde berättar om Östersjöns största sjökatastrof.
Foto: Jonas Dahm/Deep Sea

I skuggan av andra världskrigets dramatiska slut utspelade sig världens största sjökatastrof utanför den polska kusten. Under loppet av några veckor, vårvintern 1945, sänktes tre stora tyska fartyg – Wilhlem Gustloff, General von Steuben och Goya – med huvudsakligen civila flyktingar på väg från östfronten. Den totala dödssiffran är närmare 20 000 drunknade. Bara några hundra överlevde.

För att vara en så dramatisk händelse är sjökatastrofen märkligt okänd. På sin tid omnämndes den bara i notiser i de svenska tidningarna, men efter att de tre fartygen hittats under 1990- och 2000-talen har den fått ny aktualitet. Vrakletarna har besökt och filmat de tre vraken längs den fatala rutt 58 där sovjetiska ubåtar under 1945 låg på lur och sänkte allt tyskt tonnage som passerade, utan att fråga vem som var ombord.

I programmet berättar några av de få överlevande om de kusliga vinterdagarna i Östersjöns iskalla vatten, händelser som de förträngt och förtigit under en livstid. Vrakletarnas expedition filmar vraken och tar upp de starka känslor som bilderna från fartygen väcker, både bland de som var inblandade då och bland expeditionens egna medlemmar.

Programledare: Jonna Ulin. Avsnitt 7 av 8.

SVT1 Torsdag 3 jan 2008 kl 21.00: Vrakletarna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *